آخرین آیتم ها برای دانلود

پیشینه مرکز تحقیقات
ابتدا با انجام دو طرح تحقيقاتي (بصورت يك پايان نامه و يك طرح تحقيقاتي) وضعيت انفاركتوس قلبي ده ساله را از سال ۱۳۸۲-۱۳۷۲ بررسي كرديم...
ورزش و قلب
آیا از مشکلات قلبی مانند فشار خون و کلسترول بالا یا ضربان غیرمعمول قلب و دیگر بیماری های قلبی رنج می برید و در عین حال می خواهید سلامت قلب خود را افزایش دهید؟......

آنلاین


ابتدا با انجام دو طرح تحقيقاتي (بصورت يك پايان نامه و يك طرح تحقيقاتي) وضعيت انفاركتوس قلبي ده ساله را از سال ۱۳۸۲-۱۳۷۲ بررسي كرديم. نتايج اين طرح نگران كننده بود و نشان از افزايش بيش از حد سكته هاي قلبي در استان خراسان جنوبي بود. طرح ديگري با عنوان«بررسي علل مرگ و مير در طي سالهاي ۱۳۸۲-۱۳۸۱» انجام داديم كه نتايج آن نشان داد كه شايعترين علت مرگ و مير در منطقه بيماريهاي قلبي عروقي(رتبه اول سكته هاي قلبي ورتبه ي دوم سكته هاي مغزي )هستند. پس از مشخص شدن وضعيت سكته هاي قلبي استان ، درصدد برآمديم وضعيت فاكتورهاي خطر بيماريهاي قلبي و عروقي شامل: چاقي، هيپرليپيدمي، هيپرتانسيون، سيگار و ديابت را بررسي كنيم. ابتدا در سال۱۳۸۳ طرحي را با عنوان «بررسي و ضعيت فاكتورهاي بيماريهاي قلبي و عروقي در بسيجيان شهر بيرجند» نوشتيم. اين طرح به عنوان يكي از طرح هاي برگزيده استان خراسان بزرگ پذيرفته شد و بودجه آن بطور كامل(۳۰ميليون ريال) توسط مركز حمايت از مخترعين ومبتكرين نيروي مقاومت بسيج كشور پرداخت شد. نتايج اين طرح حاكي از آن بود كه شايعترين فاكتورهاي خطر در افراد مورد مطالعه هيپر ليپيدمي و سپس چاقي است.

در سال ۱۳۸۵ به همت همكاران واحد بهداشت و درمان اداره كل كميته امداد امام خميني(ره)
استان خراسان جنوبي، طرح زندگي سالم ويژه مددجويان كميته امداد را نوشتيم، كه در سال
۱۳۸۶ طرح اجرا شد. در اين طرح حدود ۱۲۰۰ نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد بيرجند كه بين ۶۵-۱۵ سال بودند بطور تصادفي انتخاب شده و از نظر فاكتورهاي خطر بيماريهاي قلبي بررسي شدند. نتايج طرح نشان داد كه عليرغم آنكه مددجويان كميته امداد از سطح اقتصادي پايين تري برخوردار بودند باز هم هيپرليپيدمي و چاقي شايعترين فاكتور هاي خطر آنهاست.

با توجه به مطالعات انجام شده، ضرورت ايجاد مركزي جهت انجام پژوهش هاي بنيادي، اپيدميولوژيك و كاربردي در زمينه بيماري هاي قلبي عروقي و فاكتورهاي خطر آن احساس شد. از سال ۱۳۸۶ اولين مكاتبات جهت راه اندازي مركز تحقيقات قلب و عروق از طريق دانشكده پزشكي صورت گرفت كه در سال ۱۳۸۷به عنوان مركز تحقيقات در داخل دانشگاه فعاليتش را شروع كرد.

فعاليت هاي مركز بصورت طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه شروع شد. يكسري آموزش ها به مردم از طريق صدا و سيما، مساجد و مدارس توسط اعضاء مركز شروع شد و در سال ۱۳۹۱ در جلسه شوراي گسترش دانشگاه ها از سوي وزارتخانه ، مركز تحقيقات با عنوان « مركز تحقيقات آترواسكلروز و عروق كرونر » مورد تاييد و موافقت اوليه قرار گرفت.

خوشبختانه با برنامه ريزي هاي بعمل آمده و عليرغم نداشتن بودجه مصوب، در حال حاضر مركز فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را به صورت پايان نامه و يا طرح تحقيقاتي انجام ميدهد

 تاریخ ارسال : دوشنبه 17 خرداد 1395 - 15:21:25
نویسنده : acrc | اخبار سایت | خواندن / ارسال نظرات :0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

خوش آمدید